Điều 1: Các quy định chung

a) Thỏa thuận NGƯỜI VAY này được hiểu là Biên bản thỏa thuận (Sau đây được gọi là “ Thỏa thuận”) giữa NGƯỜI VAY và Vay Mượn nhằm kết nối nhu cầu của NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ, áp dụng khi NGƯỜI VAY sử dụng dịch vụ của Vay Mượn.


b) NGƯỜI VAY cần đọc kỹ và đồng ý với tất cả các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng ứng dụng Vay Mượn. Khi đã sử dụng ứng dụng Vay Mượn (đã đăng ký vay tiền trên ứng dụng Vay Mượn), có nghĩa là NGƯỜI VAY đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.

c) Trừ khi được sự cho phép của pháp luật, không ai được phép mà không có sự đồng ý của Vay Mượn thực hiện những hành động sau: (1) đặt liên kết từ Ứng dụng khác đến Ứng dụng Vay Mượn; (2) sao chép, thay đổi hoặc phát tán các nội dung của Ứng dụng Vay Mượn; (3) kết nối vào Ứng dụng Vay Mượn một cách có hệ thống để thu thập nội dung hoặc dữ liệu từ Ứng dụng Vay Mượn.

d) Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các tài liệu trong Ứng dụng Vay Mượn, bao gồm không giới hạn các logo và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của Vay Mượn. Quý khách có thể sử dụng các nội dung từ các Ứng dụng Vay Mượn cho các mục đích được phép quy định tại các Điều khoản sử dụng, với điều kiện phải thông báo bản quyền sau đây xuất hiện trong tất cả các bản sao của bất kỳ tài liệu tải xuống hoặc in: "Bản quyềnthuộc về Công Ty Cổ Phần Vay Mượn".

e) Thỏa thuận này gồm năm (05) điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

1.2. Thay đổi nội dung:

a) Vay Mượn có thể sửa đổi nội dung Thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.

b) Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo cho người sử dụng trên website www.vaymuon.vn trước thời điểm áp dụng (sau đây gọi là “Ngày hiệu lực”) ít nhất là mười bốn (14) ngày.


c) Nếu NGƯỜI VAY không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể không sử dụng dịch vụ của Vay Mượn hoặc gửi văn bản phản đối đến Vay Mượn trước ngày hiệu lực. Ngược lại, nếu không có phản hồi nào thì Vay Mượn hiểu rằng NGƯỜI VAY hoàn toàn đồng ý với các nội dung thay đổi.

d) Trong trường hợp Vay Mượn không chấp nhận văn bản phản đối của NGƯỜI VAY thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

Điều 2: Nội dung thoả thuận

2.1. Vai trò của Vay Mượn

a) Thông qua website vaymuon.vn, fanpage Vay Mượn và App Vay Mượn (iOS, Android), Vay Mượn cung cấp dịch vụ trung gian kết nối NGƯỜI VAY và NHÀ ĐẦU TƯ với các giao dịch trong thời gian ngắn hạn.


b) Vay Mượn sẽ đánh giá uy tín của NGƯỜI VAY trên nhiều chỉ số và dựa trên căn cứ đó để giới thiệu họ đến NHÀ ĐẦU TƯ.


c) Đơn vị tiền tệ cho vay là tiền VIỆT NAM ĐỒNG.

2.2. Vai trò của NHÀ ĐẦU TƯ

Thông qua Vay Mượn, bên cho Vay là NHÀ ĐẦU TƯ sẽ quyết định cho những NGƯỜI VAY có nhu cầu, vay một khoản tiền nhất định theo thỏa thuận giữa 2 bên.

2.3. Vai trò của NGƯỜI VAY
NGƯỜI VAY gửi yêu cầu vay và đăng ký khoản vay, dựa vào yêu cầu của NGƯỜI VAY, Vay Mượn sẽ đánh giá tín nhiệm và giới thiệu nhu cầu của NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ.

Người vay sau khi được NHÀ ĐẦU TƯ chấp nhận cho vay, sẽ được nhận tiền về tài khoản (ví hoặc tài khoản ngân hàng hoặc tại quầy).

NGƯỜI VAY có trách nhiệm phải trả lãi suất theo thỏa thuận tại từng thời điểm cho NHÀ ĐẦU TƯ, trả phí giới thiệu khoản vay cho VAY MƯỢN theo từng khoản vay tại từng thời điểm, và khoản tiền mua bảo hiểm cho khoản vay.

NGƯỜI VAY có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi, phí đúng thời hạn thỏa thuận, nếu không NGƯỜI VAY sẽ phải chịu mức phí phạt tại từng thời điểm và khoản tiền mua bảo hiểm cho khoản vay.

Hình thức thế chấp: Tín chấp, thông tin cá nhân do NGƯỜI VAY tự nguyện cung cấp.

Điều 3: Thông tin liên quan đến khoản vay

Các bên tham gia giao dịch thừa nhận đã biết và đã hiểu về nội dung giao dịch vay dân sự giữa các bên theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, kèm theo; đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

Phí giới thiệu: do các bên thỏa thuận, tùy theo giá trị giao dịch vay và thời điểm vay.

Trường hợp NGƯỜI VAY vi phạm nghĩa vụ hợp đồng (bao gồm nghĩa vụ thanh toán đúng hạn), các Bên đồng ý áp dụng mức phạt vi phạm Hợp đồng như sau: do Vay Mượn đề xuất và có hiệu lực áp dụng với các bên ngay khi phát sinh hành vi vi phạm hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng này, các thỏa thuận liên quan và theo quy định.

NHÀ ĐẦU TƯ sẽ mở một tài khoản ví điện tử trung gian (sau đây gọi là “Ví”) - là ví được cấp phép bởi Ngân hàng nhà nước để sử dụng dịch vụ của Vay Mượn, ở đây là ví điện tử VIMO và ủy quyền cho Vay Mượn thu hộ tiền từ ví của NHÀ ĐẦU TƯ để chuyển sang Ví hoặc tài khoản ngân hàng của NGƯỜI VAY.

NHÀ ĐẦU TƯ được hưởng lãi tính từ ngày kế tiếp kể từ thời điểm tiền được chuyển thành công sang tài khoản ngân hàng của NGƯỜI VAY.

Vay Mượn sẽ có trách nhiệm quản lý hồ sơ, thông tin của NGƯỜI VAY, tự động nhắc nhở để NGƯỜI VAY có trách nhiệm trả nợ đúng hẹn cho NHÀ ĐẦU TƯ. Trường hợp NGƯỜI VAY chậm trả hay quá hạn. Vay Mượn sẽ gửi hồ sơ của NGƯỜI VAY cho NHÀ ĐẦU TƯ xử lý thu hồi nợ.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của các bên

1. Quyền và trách nhiệm của Vay Mượn (ứng dụng giới thiệu NGƯỜI VAY và NHÀ ĐẦU TƯ)
a) Hướng dẫn NGƯỜI VAYcách giao dịch và trả nợ đúng quy trình

b) Giải thích rõ ràng lãi và phí kết nối cho NGƯỜI VAY

c) Cam kết không yêu cầu NGƯỜI VAY trả thêm bất kỳ loại phí nào ngoài 2 loại phí và khoản tiền mua bảo hiểm được quy định trong bản thỏa thuận này.

Vay Mượn có quyền yêu cầu NGƯỜI VAY cung cấp các thông tin cần thiết để phục vụ duyệt khoản vay.

d) Trường hợp NGƯỜI VAY không trả nợ đúng hạn, Vay Mượn có quyền sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI VAY tự nguyện khai báo để cung cấp cho NHÀ ĐẦU TƯ chủ động làm việc với NGƯỜI VAY về khoản nợ.

e) Bất cứ lúc nào, Vay Mượn cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho NGƯỜI VAY.

Đọc kỹ bản thỏa thuận này và đồng ý tất cả các điều khoản trước khi quyết định trở thành NGƯỜI VAY của Vay Mượn.

Cung cấp thông tin rõ ràng chính xác cho Vay Mượn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đó.

Nếu NGƯỜI VAY cung cấp sai lệch thông tin nhằm chiếm đoạt khoản vay, Vay Mượn và NHÀ ĐẦU TƯ sẽ kiện NGƯỜI VAY về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng ý cho Vay Mượn được sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI VAY, thông tin nhân thân của NGƯỜI VAY để yêu cầu thanh toán khoản vay nếu NGƯỜI VAY vi phạm chính sách củaVay Mượn như chậm chễ, không trả nợ, v.v.

Đồng ý chịu mọi hình phạt, mọi biện pháp thu hồi khoản vay của Vay Mượn, của NHÀ ĐẦU TƯ, của bên thứ 3 nếu NGƯỜI VAY không hoàn thành trách nhiệm cam kết về khoản vay.

Cam kết khôngsao chép, tiết lộ, phát triển một phần hoặc toàn bộ ứng dụng và/hoặc tải sản sở hữu trí tuệ khác của Vay Mượn dưới mọi hình thức

Cam kết bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền và tuân thủ mọi quy định trong Thỏa thuận này của Vay Mượn.

Khi sử dụng Vay Mượn, NGƯỜI VAY sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với khoản vay của mình. Có thể NGƯỜI VAY phải bồi thường cho Vay Mượn và NHÀ ĐẦU TƯ nếu NGƯỜI VAY vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hoặc NGƯỜI VAY gây tổn thất, thiệt hại cho Vay Mượn hoặc cho NHÀ ĐẦU TƯ.

Điều 5: Tranh chấp với Vay Mượn

Nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa NHÀ ĐẦU TƯ và Vay Mượn, NHÀ ĐẦU TƯ hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Vay Mượn theo một trong các phương thức sau:

a) Gọi tới số điện thoại: 1900 2094

b) Gửi Email tới địa chỉ: [email protected]

c) Trao đổi với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của Vay Mượn

* Lưu ý: Nhân viên hành chính của Vay Mượn làm việc từ 8h30 tới 17h30 các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu, thứ Bảy làm từ 8h00 tới 12h00; nghỉ chiều thứ Bảy, các ngày Chủ Nhật và nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Luật áp dụng cho Thỏa thuận:

NGƯỜI VAYđồng ý rằng, tất cả các vấn đề phát sinh và/hoặc liên quan (nếu có) giữa NGƯỜI VAYvà Vay Mượn theo Thỏa thuận này, được giải quyết theo quy định của luật nhà nước Việt Nam.

x

Hỗ trợ dịch vụ

tel 1900-2094

Email

Hỗ trợ