Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng

a) Thỏa thuận NGƯỜI VAY(gọi tắt là "Bản thỏa thuận") này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa những người có nhu cầu vay tiền gọi tắt là NGƯỜI VAY và Vay Mượn (Sàn kết nối nhu cầu của NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ) sau đây có thể gọi tắt là Vay Mượn áp dụng khi NGƯỜI VAY sử dụng dịch vụ của Vay Mượn trên wesite: vaymuon.vn App Vay Mượn hoặc wap Vay Mượn, Facebook Vay Mượn.
b) NGƯỜI VAY cần đọc kỹ và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Vay Mượn. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì NGƯỜI VAY không nên sử dụng Vay Mượn. Khi đã sử dụng Vay Mượn (Đã đăng ký vay tiền trên website vaymuon.vn, fanpage của Vay Mượn hoặc app, wapp nếu có) thì có nghĩa là NGƯỜI VAY đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.
c) Bản thỏa thuận này gồm năm (5)Điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

a) Vay Mượn có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.
b) Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo cho người vay trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là mười bốn (14) ngày.
c) Nếu NGƯỜI VAY không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể không sử dụng dịch vụ của Vay Mượn hoặc gửi văn bản phản đối đến Vay Mượn trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là NGƯỜI VAY đồng ý với các nội dung thay đổi.
d) Trong trường hợp Vay Mượn không chấp nhận văn bản phản đối của NGƯỜI VAY thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.
e) Bản thỏa thuận này được sửa đổi lần gần đây nhất là ngày 01/01/2017.

Điều 2: Quan hệ của Vay Mượn với các bên

a)Thông qua website vaymuon.vn. và fanpage Vay Mượn, App, wap. Vay Mượn cung cấp dịch vụ trung gian kết nối, giới thiệu những người có nhu cầu vay tiền (NGƯỜI VAY) và Nhà Đầu Tư với các khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn hạn.
b)Vay Mượn sẽ đánh giá uy tín của NGƯỜI VAY trên nhiều chỉ số và dựa trên căn cứ đó để giới thiệu NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ.
c)Đơn vị tiền tệ cho vay là tiền VND.

Thông qua Vay Mượn, NHÀ ĐẦU TƯ là các cá nhân, tổ chức sẽ quyết định cho NGƯỜI VAY vay một khoản tiền nhất định từ 1 triệu đến 10 triệu theo hình thức tín chấp.
NHÀ ĐẦU TƯ sẽ hưởng lãi suất khoản vay theo thỏa thuận tại từng thời điểm.
2.3. Vai trò của NGƯỜI VAY
NGƯỜI VAY gửi yêu cầu vay và đăng ký khoản vay, dựa vào yêu của NGƯỜI VAY, Vay Mượn.vn sẽ đánh giá tín nhiệm và giới thiệu NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ.
Hình thức thế chấp: Tín chấp danh dự, thông tin cá nhân (thông tin mạng xã hội, thông tin bạn bè, gia đình, nhân thân……)

Điều 3: Thông tin liên quan đến khoản vay

Mỗi khoản vay có giá trị từ 1 triệu- 10 triệu VNĐ. Vay trong thời gian từ 7-30 ngày.
Lãi suất 1.5%/1 tháng trả cho NHÀ ĐẦU TƯ
Phí Vay Mượn vận hành kết nối khoản vay từ 100.000đ cho 1 khoản vay thành công.
Lãi suất và phí kết nối khoản vay có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vay Mượn sẽ thông báo trước 07 ngày trước khi áp dụng lên Website.

Phí phạt quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn cộng với phí giới thiệu, thu xếp, kết nối và quản lý khoản vay, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi nợ như trong điều 4 cam kết các bên.
Trong trường hợp NGƯỜI VAY không trả nợ, trốn nợ, bùng nợ. Vay Mượn và NHÀ ĐẦU TƯ được quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thu hồi nợ bao gồm: công bố thông tin, bán nợ cho bên thứ ba v.v…

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của các bên

Giải thích rõ ràng lãi và phí kết nối cho NGƯỜI VAY
Hướng dẫn NGƯỜI VAY cách giao dịch và trả nợ đúng quy trình
KHÔNG yêu cầu NGƯỜI VAY trả thêm bất kỳ loại phí nào ngoài 2 loại phí được quy định trong bản thỏa thuận này.
Vay Mượn có quyền yêu cầu NGƯỜI VAY cung cấp các thông tin cần thiết để phục vụ duyệt khoản vay.
Trường hợp NGƯỜI VAY không trả nợ đúng hạn, Vay Mượn có quyền sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI VAY để cung cấp cho NHÀ ĐẦU TƯ và để yêu cầu thanh toán khoản vay như: công bố thông tin của NGƯỜI VAY trên các phương tiện xã hội, liên lạc với bạn bè, người thân của NGƯỜI VAY để yêu cầu thanh toán khoản vay. Nếu NGƯỜI VAY vẫn không thanh toán khoản vay, Vay Mượn và NHÀ ĐẦU TƯ sẽ bán nợ cho tổ chức thứ 3 hoặc kiện NGƯỜI VAY ra Tòa án dân sự theo quy định Pháp luật của Việt Nam
Bất cứ lúc nào, Vay Mượn cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho NGƯỜI VAY

Cung cấp thông tin rõ ràng chính xác cho Vay Mượn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đó.
Nếu NGƯỜI VAY cung cấp sai lệch thông tin nhằm chiếm đoạt khoản vay, Vay Mượn và NHÀ ĐẦU TƯ sẽ kiện NGƯỜI VAY về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đọc kỹ bản thỏa thuận này trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của Vay Mượn
Đồng ý cho Vay Mượn được sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI VAY để yêu cầu thanh toán khoản vay nếu NGƯỜI VAY vi phạm chính sách của Vay Mượn như chậm chễ, không trả nợ,….
Đồng ý chịu mọi hình phạt, mọi biện pháp thu hồi khoản vay của Vay Mượn nếu NGƯỜI VAY không hoàn thành trách nhiệm cam kết với Vay Mượn và NHÀ ĐẦU TƯ.
Cam kết bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền và tuân thủ mọi quy định trong bản thỏa thuận này của Vay Mượn
Khi sử dụng Vay Mượn, NGƯỜI VAY sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với khoản vay của mình. Có thể NGƯỜI VAY phải bồi thường cho Vay Mượn và NHÀ ĐẦU TƯ nếu NGƯỜI VAY vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hoặc NGƯỜI VAY gây tổn thất, thiệt hại cho Vay Mượn.

x

Hỗ trợ dịch vụ

tel 1900-2094

Email

admin@vaymuon.vn

Hỗ trợ