Chính sách này có mã phiên bản 2.1, được làm và công bố ban hành ngày 01/04/2017 tại Công ty Cổ phần Vay Mượn, pháp nhân chủ quản của sản phẩm vaymuon.vn. Bạn là khách hàng có sử dụng dịch vụ của Vay Mượn, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

Điều 1: Thu thập thông tin

Vay Mượn sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật và an toàn giao dịch. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Vay Mượn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: - Thông tin nhân thân và liên hệ (đối với tổ chức và cá nhân) như: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, mạng xã hội (Facebook cá nhân), giấy tờ hợp pháp (như CMTND, GPKD, ĐK MST) v.v…
- Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng v.v…
- Thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ bao gồm:
- Thông tin vị trí
- Thông tin liên lạc
- Thông tin nhật ký cuộc gọi
- Lưu trữ cục bộ
- Thư viện video, hình ảnh
- Camera và microphone
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng v.v… Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Đặt Cookies

Khi bạn truy cập Vay Mượn, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số File dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn.
Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v…
Chúng tôi sẽ mã hóa các File Cookies để bảo mật, bạn có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng Vay Mượn của bạn.

Điều 3: Lưu trữ và Bảo vệ thông tin

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam.
Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành.

Điều 4: Sử dụng thông tin

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một dịch vụ an toàn, tiện lợi, hiệu quả và liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện giao dịch nhận tiền, chuyển tiền và gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.
- Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”.
- Đo đạc, tùy biến và cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.
- Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo và chương trình khuyến mại.
- So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.
- Phục vụ quá trình đánh giá độ tín nhiệm và phê duyệt khoản vay

Điều 5: Chia sẻ thông tin với những người dùng khác

Để thực hiện giao dịch trên Vay Mượn, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức mà bạn giao dịch, bao gồm: thông tin liên lạc, ngày đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản…
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền

Điều 6: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ:
Những người cho vay và các tổ chức cho vay khác nhằm cung cấp các nội dung và dịch vụ phối hợp, phát hiện và ngăn chặn những hành vi có nguy cơ phạm pháp hoặc trái với các chính sách của chúng tôi:
Các bên cho vay ký hợp đồng làm dịch vụ với chúng tôi trong phạm vi hoạt động của Vay Mượn (ví dụ: chống gian lận, marketing, công nghệ). Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những bên cho vay đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.
Những công ty mà chúng tôi dự kiến sát nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ chính sách quyền riêng tư này. Nếu thông tin cá nhân của bạn được sử dụng ngoài phạm vi chính sách này, bạn sẽ phải nhận được thông báo trước;
Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:
+ Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;
+ Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;
+ Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;
+ Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra
những vi phạm chính sách "Thỏa thuận người dùng";
Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.
Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Vay Mượn sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!

Điều 7: Thay đổi thông tin

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận. Vay Mượn có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email 7 ngày trước khi chính thức áp dụng.

x

Hỗ trợ dịch vụ

tel 1900-2094

Email

admin@vaymuon.vn

Hỗ trợ