Hơn cả đầu tư

Bạn có 5 triêu, 10 triệu, 20 triệu và chưa biết nên đầu tư gì?
Trở thành Nhà đầu tư của Vay Mượn để có lợi nhuận 12-20% 1 năm cho khoản tiền nhàn rỗi
Thời gian vay ngắn giúp nhà đầu tư dễ dàng chủ động quay vòng nguồn vốn liên tục.

Làm sao để vay tiền nhanh
trong 30 phút không gặp mặt

Tìm hiểu ngay

Đầu tư tiền như thế nào
để có lãi suất lên đến 20% 1 năm?

Tìm hiểu ngay

Để nhà đầu tư sinh ra lợi nhuận cao nhất

Đầu tư cho vay qua hệ thống Vay Mượn. Nhà đầu tư tận dụng được nguồn tiền nhàn rỗi, thời
gian cho vay ngắn hạn, quay vòng vốn nhanh, tái đầu được nhiều mục đích khác nhau.

Vay Mượn sẽ giới thiệu đến nhà đầu nhiều khoản vay với số tiền từ 1-10 triệu, thời gian vay linh động để nhà đầu tư lựa chọn tùy ý.

Các khoản vay đều được Vaymuon.vn duyệt hồ sơ trước khi giới thiệu đến các nhà đầu tư và nhà đầu tư chịu ít rủi ro.

Nhà đầu tư sẽ được nhận gốc, lãi đúng hạn theo yêu cầu vay. Thời gian tính lãi bắt đầu từ ngày hôm sau tính từ khi tiền vay được chuyển thành công cho người vay.

Đăng ký thành nhà đầu tư trong 3 bước

Tải app Nhà đầu tư của Vaymuon
và đăng ký

Mở ví điện tử Vimo.vn (miễn phí)
để liên kết với app của nhà đầu tư.

Nhận tin nhắn các yêu cầu vay mới
trong app Nhà đầu tư và chấp nhận
cho vay để thu về lợi nhuận.

Câu chuyện thành công

Để thành nhà đầu tư
Cài App nhà đầu tư ngay hôm nay

x

Hỗ trợ dịch vụ

tel 1900-2094

Email

Hỗ trợ